λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιοκαραβομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστεραλεκτρυονοπτοκεφαλ...

الكلمة الحقيقية كاملة هي:

λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιοκαραβομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσυφοφ αττοπεριστεραλεκτρυονοπτοκεφαλλιοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγανοπτερύγων

فاختصرت كلمة المدخل لأنها كانت للتتجاوز حد طول العنوان.

Wikipedia-logo-v2.svg
ويكيبيديا تحتوي على مقالة عن:

نطقعدل

  • (كلاسيكي): أصد: [lopadotemakʰoselakʰoɡaleokranioleːpʰsanodrimʉpotrimmatosilpʰiokarabomelitokatakekʰʉmenokikʰlepikossʉpʰopʰattoperister
    alektrʉonoptokepʰalliokiŋklopeleːolaɡɔːjosira͜ɪobapʰɛːtraɡanopterʉ́ɡɔːn]
  • (كويني): أصد: [lo̞pado̞tɛmakʰo̞sɛlakʰo̞ɡalɛo̞kranio̞liːpʰsano̞drimypo̞trimmato̞silpʰio̞karabo̞mɛlito̞katakɛkʰymɛno̞kikʰlɛpiko̞ssypʰo̞pʰatto̞pɛristɛr
    alɛktryo̞no̞pto̞kɛpʰallio̞kiŋklo̞pɛliːo̞laɡo̞ːo̞sirɛːo̞bapʰeːtraɡano̞ptɛrˈyɡo̞ːn]
  • (بيزنطي): أصد: [lopaðotemaxoselaxoɣaleokraniolipsanoðrimypotrimmatosilɸiokaraβomelitokatakexymenokixlepikossyɸoɸattoperister
    alektryonoptokeɸalliokiŋklopeliolaɣoosireoβaɸitraɣanopterˈyɣon]


تأثيلعدل

بتوليد لأرسطوفانيس في كوميديا إكليسيازوسي (Ἐκκλησιάζουσαι).

اسمعدل

λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιοκαραβομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστεραλεκτρυονοπτοκεφαλλιοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγανοπτερύγων

  1. أكلة خيالية من السمك ولحم الدجاج، مع ستة عشر تابلا وأنواع أخرى.